Istvan Ertl

Aprendre moltes llengües ens apropa a les persones, a la cultura d’altres països, Aquells que són capaços de comunicar-se amb persones d’altres cultures són, ben sovint, més tolerants.

Professor de secundària, traductor i intèrpret.

Ha treballat a la Xarxa Europea Contra el Racisme a Brussel·les. El 2003 es va convertir en el primer traductor hongarès del Tribunal de Comptes Europeu.

Fill de Budapest, va aprendre l’esperanto al 1977 i el va ensenyar a Catalgirone (Sícilia) a finals dels anys vuitanta. Més endavant, va impartir classes sobre literatura en esperanto a la Universitat ELTE (Budapest) i a la Universitat Adam Mickiewicz (Polònia).

Editor de diverses revistes en esperanto (Internacia Pedagogia Revuo Opus Nigrum, Kontakto i Esperanto de UEA), va ser cofundador de Libera Folio, és un dels redactors actuals de Beletra Almanako i ha col·laborat en La Gazeto, La Ondo de Esperanto i Monato.[1]

L’István és membre actiu del moviment esperantista (Consell de UEA , Elekta Komisiono, junta de govern de la Internacia Komitato per Etnaj Liberecoj, de l'Akademio Literatura de Esperanto, de la arbitracia komisiono de la Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio i de la Fondaĵo Grabowski).

La seva obra en esperanto abasta des de l'assaig a la novel·la detectivesca, des del relat a la sàtira i la poesia. Pot traduir a l'hongarès, esperanto, francès i holandès, des de diverses llengües (hongarès, esperanto, francès, anglès, italià, alemany, holandès, castellà, català, txec, polonès, búlgar, llatí i altres).

Tornar al llistat de ponents