Mon Cardona

Popolaj dancoj kaj esperanto interfratigas la homojn.

Li naskiĝis en Sants, Barcelona kaj estas profesia instruisto pri dancado. Li pasiiĝas pri dancoj, pri tradicia muziko el la tuta mondo kaj ĝenerale pri tradicioj. Tial li dediĉis grandan parton de sia vivo al instruado de popolaj kaj tradici-devenaj dancoj el ie ajn.

Esperantisto kaj popola blov-muzikisto, de tempo al tempo muzikas per butona akordiono, per 'flabiol' [kataluna, tradicia mallonga fluto] kaj per tamburo. Lia metodo kaj instrumaniero estas bazaj por ke ĉiu deziranto lernu danci.

Revenu al listo de podiuloj