Nicolau Dols i Salas

L’esperanto forma part del patrimoni dels Països Catalans.

Lingüista i esperantista.

És catedràtic d’Universitat de les Illes Balears, llicenciat en Filosofia i Literatura ( Filologia Catalana), màster en Filosofia per la Universitat de Sheffield, titulat en estudis d’Àsia Oriental (UOC) i doctor en Filologia Catalana per la UIB. Els seus interessos se centren en la teoria fonològica, les llengües artificials, la història de la lingüística i la traducció literària.

Ha exercit de professor de català a la Universitat de Sheffield i com a professor d’esperanto a la Internacia Kongresa Universitato (IKU) i com a professor de fonètica (general i d’esperanto) a la Universitat Adam Mickiewicz, Poznań, Polònia.

Fill de Palma, sempre ha defensat que sense llengua no som res. La varietat és la seva paraula predilecta. Un poc polissó, diuen els que el coneixen bé, li agrada cercar la perfecció en tot allò que fa.

Membre de ple dret de l’Institut d’Estudis Catalans, recentment ha estat nomenat president de la Secció Filològica de l’IEC. Una veu que aportarà la variació lingüística a la seu de l’acadèmia de la llengua.

Apassionat per la poesia, traductor en diverses llengües, també de l’esperanto, va guanyar el primer premi de poesia als Belartaj Konkursoj l’any 2017.

Tornar al llistat de ponents