Vika Esperantistaro va ser l’organització esperantista de Vic. El punt més àlgid de la seva història va arribar l’any 1924. Els dies vuit, nou i deu de juny d’aquell any es va celebrar a la ciutat de Vic el XIª Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio [‘Onzè Congrés de la Federació Esperantista Catalana’].

La societat i entitats vigatanes s’hi van bolcar. Als aparadors de les botigues s’hi van exposar diverses coses esperantistes. Es va erigir un monument a la pau, just davant de la casa Comella: avui dia encara se’n pot veure alguna fotografia amb els fanals gaudinians de fons. Es van rebre els congressistes a la Sala de la Columna de l’Ajuntament on se’ls va donar la insígnia del Congrés, així com també el llibre del mateix. Quant a les congressistes, val la pena mencionar que n’hi havia moltes més que en els anteriors congressos.

Es va inaugurar una exposició al Temple Romà on s’hi podien veure llibres, catàlegs, revistes, cartells, postals…. tot de material en esperanto. També es feren visites al Museu Arqueològic i a la catedral, com també se celebrà una missa a l’Escorial. Els congressistes també pogueren anar d’excursió, i fins i tot ballar sardanes. En l’àmbit més lúdic, se celebrà un concert-festival, i fins i tot uns Jocs Florals Internacionals.